-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

Waar moet een ZZP ‘er in de zorg aan voldoen 

 Voldoen aan de benodigde diploma’s/certificaten 
 Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel 
 Beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) 
 Een geldige Beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten
 Een raamovereenkomst met PrivaZorg te hebben afgesloten
 Over een geldig Identiteitsbewijs beschikken 
 Geregistreerd zijn bij een Keurmerk
 Ingeschreven staan bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Voor verpleegkundige en verzorgenden is een vereiste om ingeschreven te staan bij het kwaliteitsregister van V&V. 

 

 

Het steunpunt PrivaZorg de Achterhoek helpt u hierbij. 
© puntjesopde-i.nl