-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

VAR, Keurmerk en Identiteitsbewijs 

Verklaring Arbeids Relatie (VAR) 
Voor de samenwerking met PrivaZorg is een raamovereenkomst nodig, die door beide partijden is ondertekend.

Identiteitsbewijs
Om als ZZP’er te kunnen werken dient u een geldig identiteitbewijs te bezitten zodat er vastgesteld kan worden dat u werkelijk diegenen bent voor wie u zich uitgeeft. 

Keurmerk 
PrivaZorg werkt met gecertificeerde zorgverleners. Het is een waarborg van kwaliteit in de zorgverlening dat de ZZP’ers waarmee wij werken pas ingezet worden als zij ingeschreven zijn bij een keurmerk. Het Keurmerk instituut waarborgt en controleert de opleidingsniveau’s en bij- en nascholing. Voor verpleegkundigen en verzorgenden stelt PrivaZorg de eis dat zij ingeschreven staan bij het kwaliteitsregister van V&V.

Registratie/Aanmelding  Onafhankelijke Klachtencommissie

Om klachten van clienten goed te kunnen behandelen, is het voor zelfstandige zorgverleners noodzakelijk om zich aan te sluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Daarnaast raadt PrivaZorg je aan om ook een rechtsbijstandverzekering af te sluiten voor juridische ondersteuning bij  de afhandeling van niet-clientgerelateerde klachten.

© puntjesopde-i.nl