-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

Werkwijze PrivaZorg 

Als er een aanvraag voor thuiszorg binnenkomt bij een steunpunt van PrivaZorg, dan kijkt de wijkverpleegkundige met u  welke zorg er verleend moet worden. De wijkverpleegkundige neemt met u uw persoonlijkie situatie door. Op basis van dit gesprek  wordt een indicatie gesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd op welke momenten u behoefte heeft aan zorg  en aan welke zorg. De wijkverpleegkundige regelt voor u dat de verpleging en/of verzorging start  en zorgt ervoor dat de juiste zorgverleners bij u komen.

Bij de planning van de zorg zijn uw wensen richtinggevend. Samen met de wijkverpleegkundige worden in het zorgondersteuningplan de zorgdoelen, de zorgdiensten en de zorgmomenten vastgelegd in het clientdossier. Zo wordt daadwerkelijk aan het principe “Zorg op Maat” recht gedaan. 

© puntjesopde-i.nl