-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

Verpleging, verzorging,  begeleiding en begeleiding NAH

Verpleging 
Als u een indicatie heeft voor verpleging dan wordt de zorg verleend door verzorgenden IG, ziekenverzorgenden of verpleegkundigen. De verpleegkundige taken zijn o.a. wondverzorging, toedienen van medicijnen, verpleegtechnisch handelen. 

Persoonlijke verzorging 
Bij een indicatie voor persoonlijke verzorging wordt de zorg geleverd door verzorgenden met minimaal een diploma op niveau 2. De zorgverlener helpt u dan bij de dagelijkse handelingen zoals: het opstaan, aan- en uitkleden, wassen/douchen, aan-uittrekken van steunkousen. 

Begeleiding 
Bij een indicatie voor begeleiding ontvangt u hulp bij het aanbrengen van struktuur in de dagelijkse levensverrichtingen of het organiseren van de huishouding. Deze is gericht op het bevorderen of behoud van de zelfredzaamheid. De hulp wordt geboden door verzorgenden niveau 2 of 3 afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag. 

Begeleiding NAH
Niet aangeboren hersenletsel (NAH) kan iedereen overkomen. Door bijvoorbeeld een verkeersongeval, hersenbloeding, een val of klap op je hoofd.  De gevolgen zijn op het eerste gezicht niet altijd zichtbaar, wat vaak moeilijk is voor de omgeving om te herkennen. Wij bieden begeleiding voor mensen met NAH door professioneel  en specifiek geschoolde begeleiders. Ook werken we samen met andere organisaties voor NAH en nemen deel aan het netwerk NAH.

 

© puntjesopde-i.nl