-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

Palliatief Terminale Zorg (PTZ)

Palliatief Terminale Zorg 

PrivaZorg biedt clienten met een  indicatie voor Palliatief Terminale Zorg (PTZ) de mogelijkheid om deze laatste levensfase thuis, in de vertrouwde woon-en leefomgeving, door te brengen. Deze zorg wordt op basis van de afgegeven indicatie geleverd. Hiervoor is een verklaring van de medisch specialist of de huisarts noodzakelijk,Tijdens het intakegesprek worden uw zorgvragen besproken en in het clientdossier wordt vastgelegd op welke momenten u professionele zorg krijgt en welke zorgmomenten uw naasten willen verzorgen. Als uw zorgvraag toeneemt worden in goed overleg de zorgmomenten aangepast of uitgebreid.

Nachtzorg 
Indien er sprake is van Palliatief Terminale Zorg, kan een moment komen dat de zorgverlener ook 's nachts aanwezig is om de noodzakelijke zorg te verlenen. Deze zorg wordt verleend op basis van de PTZ indicatie.

Ook kunt u bij ons terecht voor nachtzorg als u door ziekte of handicap 's nachts niet alleen kunt  zijn en professionele zorg nodig heeft. De zorgcoordinator gaat samen met u na of deze zorg past binnen uw indicatie en zoekt vervolgens de juiste personen voor u die de nacht bij u doorbrengen. 

 

© puntjesopde-i.nl