-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

Zorgaanbod

U heeft recht op zorg via een indicatie. De indicatie geeft aan op welke zorg u recht heeft en daarmee aanspraak maakt op zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) en/of WMO gefinancierde ondersteuning.Heeft u zware zorg nodig dan wordt deze bekostigd uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Voor verzorging, verpleging is er een indicatie vanuit de zorgverzekeraar , bij begeleiding wordt de indicatie via de gemeente vastgesteld.

Begeleiding en ondersteuning thuis vraagt u aan via de gemeente waar u woont en kan op grond van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) worden geïndiceerd.

Verpleging en verzorging vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar en wordt er een indicatie gegeven door een wijkverpleegkundige.

Bij zware zorg uit de WLZ kan de zorg ook thuis gegeven worden, maar alleen als de zorg verantwoord is. Hiervoor krijgt u een gesprek met het zorgkantoor.

Om de zorgverlening zo goed mogelijk te laten verlopen en om optimaal te kunnen aansluiten op uw wensen, ontvangt u bij aanvang van de zorgverlening een clientdossier. Hierin wordt onder andere het zorgondersteuningsplan opgenomen waarin de zorgdoelen, de zorgdiensten en de zorgmomenten zijn vastgelegd. 

© puntjesopde-i.nl