-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

PrivaZorg de Achterhoek

PrivaZorg de Achterhoek is een steunpunt van de landelijke thuiszorgorganisatie PrivaZorg. Wij zijn kleinschalig en hebben korte communicatielijnen. Het bieden van professionele thuiszorg door vaste hulpverleners in de eigen vertrouwde omgeving is ons hoofddoel. Cliënten en zorgverleners waarderen onze zorgformule waarin waarden als privacy, zelfbeschikking en zelfredzaamheid hoog staan aangeschreven. Cliënten omdat ze zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven en zorgverleners omdat ze een goede band met hun cliënten kunnen opbouwen.

De zorgverleners stellen samen met de cliënt een ondersteuningsplan op waarin de cliënt wensen richtinggevend zijn.Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Onze zorgverleners zijn professionals die vanuit passie de zorg leveren. Zij bezitten de benodigde diploma’s, zijn gecertificeerd, staan ingeschreven bij een keurmerk en bezitten een verklaring omtrent gedrag. Gezamenlijk streven we ernaar om op een persoonlijke wijze professionele zorg te bieden, waarin de cliënt de eigen regie blijft voeren. 

PrivaZorg de achterhoek is HKZ (Harmonisatie kwaliteit Zorg)  gecertificeerd.

Dat wil zeggen dat we voldoen aan alle eisen die gesteld worden aan kwaliteit van zorg-en dienstverlening. Elk jaar  wordt getoetst of we nog voldoen aan alle eisen.

© puntjesopde-i.nl