-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

Over ons

PrivaZorg is een landelijk werkende AWBZ erkende thuiszorg organisatie die inmiddels stevig verankerd is in het Nederlandse zorgveld. Door onze unieke filosofie en sterke identiteit hebben wij in veel gebieden een goede naam opgebouwd. De zorginzet aan cliënten gebeurt vanuit een landelijk netwerk van meer dan 35 regionale steunpunten.

PrivaZorg is uitgegroeid tot een respectabele organisatie; er worden jaarlijks meer dan één miljoen zorguren geleverd door ruim 2500 zorgverleners. PrivaZorg onderscheidt zich van traditioneel georganiseerde thuiszorg door samen te werken met zelfstandige zorgverleners. De zorgverleners zijn Zelfstandige Zorg Ondernemers (afgekort ZZPers). Zij vullen in overleg met de cliënt de zorg persoonlijk in. Niet de organisatie, maar de cliëntwensen zijn hierin richtinggevend. PrivaZorg werkt volgens een genormeerd kwaliteitssysteem. Sinds november 2004 is PrivaZorg ISO gecertificeerd en sinds julie 2006 HKZ gecertificeerd. 

PrivaZorg heeft een cliëntenraad, een klachtenprocedure en een privacy reglement. Het centrale kantoor van PrivaZorg faciliteert de regionale steunpunten. 

© puntjesopde-i.nl