-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

Klanttevredenheidsonderzoek 

Elke thuiszorgaanbieder is verplicht om eens in de twee jaar door een onafhankelijk erkend onderzoeksbureau een cliëntwaarderingsonderzoek te laten verrichten. De resultaten van de onderzoeken bij de zorgaanbieders worden vergeleken met elkaar. Op www.kiesbeter.nl worden de resultaten geplaatst. Dat maakt het voor zorgvragers makkelijker om te bepalen van welke zorgaanbieder zij zorg willen ontvangen. PrivaZorg vraagt de cliënten naar hun ervaringen met de zorg tijdens de evaluatiegesprekken die gedurende de zorgperiode en bij de zorgbeëindiging gehouden worden. De mening van de Cliënt doet er toe en is voor ons aanleiding om onder het motto “het kan altijd beter”onze dienstverlening te verbeteren. 

De cliënten van PrivaZorg waarderen hun zorgverleners in een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek met een dikke 8,7. Het is bekend en door onderzoek vastgesteld dat ZZP ‘ers heel goed werk leveren. 

PrivaZorg is een AWBZ erkende en gecertificeerde thuiszorg instelling. PrivaZorg voldoet aan de ISO/HKZ-kwaliteitseisen. 

© puntjesopde-i.nl