-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

Klachten en Meldingen Incident Client (MIC)

Het kan zijn dat u als client niet tevreden bent over de zorg  of ondersteuning die u ontvangt. Ook kan het voorkomen dat er zich een gebeurtenis voordoet waar u en/of de betrokken zorgverlener een melding van wilt maken. Een Klacht is een uiting van onvrede over de zorg/ondersteuning, dienstverlening of de personen/zorgverleners waar u als client mee te maken heeft. een MIC is een melding van een incident wanneer onbedoeld tijdens het zorgproces een gebeurtenis is voorgevallen wat tot schade heeft geleid of zou kunnen leiden. Een incident kan ook buiten de geplande zorgmomenten plaatsvinden. B.v. als u de verkeerde medicijnen heeft ontvangen.

Hoe en waar een klacht indienen?
U kunt zich in de eerste plaats direct tot de zorgverlener of het steunpunt wenden om zo dichtbij mogelijk tot een oplossing te komen. U kunt een klacht ook ten alle tijde rechtstreeks bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Qasir indienen.  PrivaZorg beschikt over een klachtenreglement en een klachtenprocedure. Deze wordt u op verzoek toegezonden. 

Schriftelijke klachten kunt u sturen naar
Onafhankelijke Klachtenfunctionaris
Postadres:
Klachtenfunctionaris
Postbus 2914
3800GK Amersfoort 

Mailadres: klachtenfunctionaris@quasir.nl

Privacyreglement
Omdat PrivaZorg op een verantwoorde manier met uw persoonlijke gegevens omgaat, is dat vastgelegd in een privacyreglement. Deze voldoet aan de wettelijke eisen. Dit reglement is bij PrivaZorg de Achterhoek ter inzage beschikbaar. 

MIC indienen
Nadat zich een gebeurtenis heeft voorgedaan wordt met u en de betrokken zorgverlener besproken dat hier een melding van gedaan wordt. De melding vindt digitaal plaats door de zorgverlener.In uw clientdossier wordt de melding gerapporteerd. Als organisatie is PrivaZorg verplicht om calamiteiten, agressie en sexueel misbruik te melden bij de IGZ (inspectie voor de Volksgezondheid). Van medlingen kunnen we als PrivaZorg leren. Door meldingen te bespreken kunnen we de kwaliteit van de zorgverlening/ondersteuning verbeteren.

Klachtenregelement
download.pdf

     

 

© puntjesopde-i.nl