-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

Keurmerk 

Keurmerk staat voor kwaliteit. Omdat PrivaZorg het van belang vindt dat alle cliënten ervan op aan kunnen dat de zorgverlener de kwaliteit in huis heeft die voor de zorg nodig is, werken we uitsluitend samen met zorgverleners die geregistreerd staan in het register van een onafhankelijk gecertificeerd keurmerkinstituut voor ZZP’ers in de zorg, zoals V&V en het KIWA keurmerk.Voor verpleegkundigen en verzorgenden stellen we het verplicht dat zij ingeschreven staan in het kwaliteitsregister van V&V. Het is een waarborg van kwaliteit in de zorgverlening. Als zorgvrager wilt u natuurlijk weten of uw zorgverlener bevoegd, bekwaam en integer is. 

Het Keurmerk instituut waarborgt en controleert de opleidingsniveau’s en bij- en nascholing. Vraag uw zorgverlener om zijn of haar bewijs van inschrijving. 

© puntjesopde-i.nl