-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

Cliëntenraad 

De cliëntenraad van privaZorg behartigt de belangen van cliënten van PrivaZorg en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Om haar werk zo goed mogelijk te doen, is het van belang op de hoogte te zijn van cliëntenervaringen, wensen en behoeften. De cliëntenraad is geschoold door de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Door middel van een nieuwsbrief en een digitaal cliëntenpanel zorgt de cliëntenraad ervoor dat er contact onderhouden wordt met de achterban. De cliëntenraad bestaat uit 5 enthousiaste mensen die vier tot zes maal per jaar bij elkaar komen op het centraal kantoor van PrivaZorg te Amersfoort. 

Minimaal tweemaal per jaar vind er overleg plaats met de directie van PrivaZorg. De cliëntenraad is van mening dat om voldoende daad- en slagkrachtig te zijn zij dient uit te groeien tot 10 deelnemers. De cliëntenraad roept cliënten en mantelzorgers op om deel te nemen aan de raad of aan het digitale cliëntenpanel. 

© puntjesopde-i.nl