-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

Kwaliteit 

Elke zorgaanbieder is verplicht om eens in de twee jaar door een onafhankelijk erkend onderzoeksbureau een cliëntwaarderingsonderzoek te laten verrichten. De resultaten zijn voor iedereen zichtbaar op www.kiesbeter.nl . PrivaZorg ziet dit als een belangrijke aanvulling op de eigen cliënttevredenheidsmetingen. Verder worden er op basis van de onderzoeksresultaten met de cliëntenraad van PrivaZorg aandachtspunten- en/of verbeterpunten afgesproken, zodat de resultaten ook daadwerkelijk kunnen leiden tot verbetering van de zorg die cliënten ontvangen. 

De cliënten van PrivaZorg waarderen hun zorgverleners in een onafhankelijk onderzoek met een dikke 8. Het bijzondere hiervan is dat al deze hooggewaardeerde zorgverleners niet in loondienst zijn maar Zelfstandigen Zonder Personeel. (ZZP-ers) Het onderzoek werd in de zomer van 2009 in opdracht van PrivaZorg uitgevoerd door het onderzoeksbureau Prismant.  PrivaZorg werkt met gecertificeerde zorgverleners. Het is een waarborg van kwaliteit in de zorgverlening dat de ZZp-ers waarmee wij werken pas ingezet worden als zijn ingeschreven zijn bij een keurmerk. Het Keurmerk instituut waarborgt en controleert de opleidingsniveau’s en de bij- en nascholing. 

Informatiekaart Melding Incident Cliënt MIC
Informatiekaart Gesloten deur bij geplande zorg
Informatiekaart Ouderenmishandeling en huiselijk geweld

© puntjesopde-i.nl