-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

Particulier 

Uiteraard is elke vorm van zorg of hulp aan te vullen met uren die niet worden vergoed, maar die u dan particulier betaald. Als u meer verzorging wenst dan er is geïndiceerd dan is er de mogelijkheid tot het inkopen van particuliere zorguren. 

Op aanvraag en in overleg worden de tarieven en mogelijkheden met u besproken. U ontvangt dan een factuur voor de door u gewenst zorg die buiten de geïndiceerde zorg valt. 

© puntjesopde-i.nl