-  -
Tekstgrootte   
PrivaZorg de Achterhoek 'professionele zorg met bekende gezichten en vertrouwde handen'

Financieel 

Iedereen die in Nederland werkt of woont is verzekerd voor zorg. Valt de zorg onder de Zorgverzekeringswet (ZvW) dan betaalt u geen eigen bijdrage via het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Valt de zorg onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) dan betaalt u wel een eigen bijdrage, deze wordt geregeld via het CAK. Valt de zorg onder de gemeente (WMO) dan betaalt u ook een eigen bijdrage die wordt geregeld via het CAK.  Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt u de rekening. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Daarom vraagt het CAK uw inkomen op bij de Balastingdienst. 

Heeft u vragen over de eigen bijdrage? Kijkt u dan op www.hetcak.nl of bel: 0800-1925 

© puntjesopde-i.nl